Přeskočit na obsah

Použití mapy Chudenice katastr nemovitostí

  • od

Mapa Katastr, umožňuje prohlížet a tisknout aktuální katastrální mapu a prohlížet údaje o konkrétních parcelách, jako například výměru, druh pozemku a jejího vlastníka. To je zajištěno automatickým importem vždy nejnovějšího vydání katastrální mapy pro katastrální území spadající pod obec Chudenice. Jedná se o katastrální území Chudenice, Bezpravovice, Lučice u Chudenic, Slatina u Chudenic.

Po načtení mapy Katastr, jsou implicitně viditelné tyto mapové vrstvy:

  1. katastr popis – názvy katastrálních území
  2. parcelní čísla – zobrazuje parcelní číslo od zvětšení mapy na měřítko 1:2000 a větší
  3. budovy – barevná výplň pro budovy
  4. OpenStreetMap – mapa světa vytvářená nadšenci z celého světa a je volně využitelná pod otevřenou licencí

Dále nejsou v mapě v základu zapnuty tyto vrstvy:

  1. čísla popisná – u budov zobrazí číslo popisné od měřítka mapy 1:1000 a větší
  2. letecký snímek – letecká mapa budovaná a udržovaná organizací Český úřad zeměměřický a katastrální

V pravém horním rohu jsou tlačítka pro zvětšování a zmenšování výřezu mapy a pro posun mapou. K těmto funkcím lze i použít počítačovou myš, kde kolečko myši mění zvětšení mapy a stlačené levé tlačítko, zároveň s pohybem myši, posouvá výřez v mapě.

V levé horní části mapy, naleznete ikony funkcí mapového serveru. Po najetí kurzoru myši nad nějakou ikonu, je zobrazen krátký popis její funkce. Ty nejužitečnější nyní popíši.

Vrstvy mapy

Seznam vrstev mapy. Zde je možno vypínat a zapínat zobrazení konkrétních vrstev mapy.

Po kliku na název vrstvy, ne však na čtvereček sloužící k zapínání její viditelnosti, se zobrazí informace o této vrstvě. Je zde možnost ikonkou ve tvaru lupy zobrazit celý rozsah této vrstvy, nebo nastavit její průhlednost.

Geolokace

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je chudenice-katastr-ikony-geolokace.png.

Geolokace. Zapnutím této funkce, například na mobilním telefonu, zobrazíte svoji aktuální polohu v mapě.

Tisk

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je chudenice-katastr-ikony-tisk.png.

Tisk. Tato funkce umožňuje tisk výřezu mapy do souboru ve formátech .PDF, .JPG, .PNG, .SVG. Pod názvem šablona, se nachází možnost používat více tiskových profilů. Momentálně používáme profil s názvem Chudenice, který do tisku přidá iniciály obce.

Odkaz na mapu

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je chudenice-katastr-ikony-odkaz.png.

Touto funkcí vytvoříte odkaz na celou mapu, nebo její část přesně dle vaší potřeby. Odkaz bude směřovat na vámi nastavený výřez mapy se zapnutými vrstvami tak, jak je máte v okamžiku generování odkazu nastaveny. Vhodné při prezentaci nějakého záměru v konkrétní lokalitě.

Data

Tato funkce umí hromadně vyhledávat, filtrovat, exportovat a v mapě zobrazovat údaje z našich katastrálních území. 

Nejprve musíme vybrat katastrální území v kterém chceme prohlížet data. Z důvodu, nejedinečnosti dat v rámci každého katastrálního území, není možné mít všechna data v jednom souboru. Například parcelní číslo č. 1/1 bude zřejmě obsaženo v každém katastrálním území v rámci naší republiky. Funkce je navržena pro rozlišení obrazovky 1920×1080 a vyšší, na menším rozlišení může výsuvný applet zakrýt většinu obrazu mapy.

Jestliže chceme vyhledávat v katastru Chudenice například parcelní číslo č. 527, zadáme tuto číslici do okénka vyhledávání viz obrázek. Funkce hledá ve všech datech v rámci katastru, tudíž najde jak parcelu s hledaným číslem 527, tak i všechny pozemky, jejichž výměra toto číslo obsahuje. Například výměra 12527 m2. Tlačítkem zaměřovače nebo lupy, lze pak naši parcelu vyhledat v mapě a najet na její polohu. Dále je možnost tlačítkem „fajfky“ vybrat skupinu parcel, které pak funkcí Export v pravém horním rohu mohu uložit do vybraného formátu jako například .XLSX, .CSV, a další.

Informace o parcele

Klikem myši do mapy identifikujeme parcelu, která se zvýrazní žlutou linií a v levé části se otevře okno s informacemi o této parcele. Mimo informací o výměře, druhu pozemku a správním začleněním, je zde i odkaz na dotaz na vlastníka pozemku – ČÚZK, který zobrazí v prohlížeči informace o parcele včetně jména vlastníka přímo ze zdroje katastrálního úřadu. Tato data nejsou bohužel obsažena v naší katastrální mapě z důvodu GDPR a je nutné se na tyto informace dotazovat tímto způsobem. Úplná data o parcele včetně adresy vlastníka lze získat pouze na tomto odkazu. Úplně spodní údaj v okně, je datum poslední automatické aktualizace katastrální mapy.

Odkaz na popisovanou mapu